Medeonföretag

Hjälpmedel i Malmö

ADRESS
Hjälpmedel i Malmö Region Skåne
Medeon Science Park
Cronquistsg. 13
SE-205 02 Malmö

KONTAKT
Katarina Gårdsmark
E-mail: katarina.gardsmark@skane.se

Website: http://www.skane.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager