Medeon Blogg

Open Lab Skåne – för företag med behov av välutrustade laboratorier, instrument och expertis

Sedan april i år drivs Open Lab Skåne, ett treårigt EU-finansierat projekt, av Malmö högskola, Lunds universitet och Smile Incubator i Lund. Dessa öppnar sina laboratorier för att ge företag tillgång till avancerade laboratorier och expertis för bolagens interna utveckling.

Några månader efter projektstart har en handfull företag sett möjligheten att nyttja faciliteterna inom projektet Open Lab Skåne, som riktar sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda. I de laboratorier som är belägna i N-huset i Medeon Science Park hyr flera av Medeonföretagen även regelbundet in sig. Ett av Medeonföretagen som har kommit in genom projektet är Innoscentia. Bolaget utvecklar teknologier baserade på sensorer som kan detektera vissa flyktiga livsmedelskomponenter och därmed avslöja hållbarhetsstatus för varje enskild livsmedelsförpackning.

– Hittills är en handfull företag igång och nyttjar labben inom projektet. Dessutom för vi samtal med flera andra företag som är på väg in. De flesta som hittills har visat intresse för Open Lab Skåne är riktigt små företag med upp till tio anställda, säger Therése Nordström som är projektledare för Open Lab Skåne och verksam vid Malmö högskolas Biofilms forskningscentrum.

I N-huset i Medeon Science Park finns Malmö högskolas laboratorier på två våningsplan. De är inriktade mot utveckling inom materialvetenskap och kemi. Hos Smile Incubator i Lund finns anpassade laboratorier med instrument för bland annat life science-utveckling, och vid Livsmedelsteknik på Lunds universitet finns avancerad utrustning för livsmedelsteknikutveckling, även för pilotskala.

Totalt är det en imponerande instrumentpark, stora labbytor och apparathallar samt expertis med specifik ämneskompetens som erbjuds. Och detta i en miljö där andra forskare och entreprenörer har sin dagliga verksamhet, vilket kan skapa nya idéer och samarbeten för de bolag som nyttjar möjligheterna som erbjuds via projektet.

Många gånger är det förenat med hög risk och ekonomisk uppoffring för ett mindre företag att investera i egen dyr utrustning och anpassade laboratorier.

– De företag som hittills använder våra tjänster uppger möjligheten att få nyttja vår gemensamma instrumentpark som det mest intressanta av projektets erbjudanden, men även konsultationer är efterfrågade. Vi erbjuder alltså expertiskonsultation till företagets egen personal. Det har hänt att företag som har behov av analysservice har kontaktat oss. Om så sker hänvisar vi till regionens CRO-företag, säger Therése Nordström.

Det övergripande målet med projektet är att vara med och gynna innovativa projekt hos små och medelstora företag. Projektet ska också bidra till att ökat samarbete mellan företag och forskare inom akademin.

– Vi har satt som mål att minst 30 företag tar del av projektet. Vi är optimistiska att vi ska kunna nå målet och får väldigt mycket positiva kommentarer om att det är ett bra initiativ. Många poängterar att det är ett mervärde med det hållbara tänket, att dela utrustning och instrument, säger Therése Nordström.

Projektet finansieras av EU via Tillväxtverket samt Malmö högskola, Lunds universitet, Smile Incubator och Region Skåne. Dessutom stöds projektet av Medeon Science Park & Incubator, Malmö stad, Lunds kommun, Medicon Village och Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn. Mer information finns på hemsidan openlabskane.se.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager