Medeon Blogg

Stabil husdjursmarknad trots utmaningar

Medeonföretaget Swedencare har målmedvetet förvärvat företag inom husdjurssektorn, en strategi som genom åren resulterat i en kraftigt ökad omsättningen. Nu siktar bolaget på att nå en omsättning på 4 miljarder kronor år 2026.

Swedencare-koncernen äger starka varumärken med premiumprodukter inom kosttillskott och hudvård för hund, katt och häst. Deras produkter säljs i 65 länder genom veterinärkliniker, djuraffärer och online via ett distributionsnät som inkluderar dotterbolag i nio länder. Cirka 75 procent av försäljningen sker på den nordamerikanska marknaden och cirka 20 procent i Europa.

När Swedencare fick Malmö stads näringslivspris inom life science år 2015 låg bolagets nettoomsättning på cirka 30 miljoner kronor. Förra året hade omsättningen ökat till 2,3 miljarder kronor och målet är att fortsätta denna tillväxt.

– Vårt finansiella mål är att nå en omsättning på 4 miljarder kronor år 2026 genom organisk tillväxt och fler företagsförvärv. Vi har alltid haft en tydlig förvärvsstrategi och genomförde ett par förvärv av mindre företag fram till 2020, och sedan dess har vi accelererat, säger Swedencares koncernchef Håkan Lagerberg.

Nya möjligheter trots Covid-19

Trots att covidpandemin 2020 påverkade många företag negativt, öppnade den upp möjligheter för Swedencare att förvärva nya bolag. Flera faktorer spelade i bolagets favör, inklusive stöd från gamla och nya aktieägare.

– Under 2020 hade vi en hektisk förvärvsresa med ett till två förvärv per kvartal i Nordamerika. Vi hade ett eget team i USA som var mycket effektivt. Majoriteten av de förvärvade bolagen hade vi redan någon form av relation med, antingen som kund, leverantör eller som tidigare kollega till någon av oss. De flesta affärer gjordes snabbt eftersom det fanns ett ömsesidigt intresse.

Över en tre årsperiod förvärvades mer än 10 bolag, och antalet medarbetare i koncernen ökade från 45 till 500.

– Det blev en bra resa för Swedencare. Vi förvärvade uteslutande bolag som fortfarande ägdes av sina grundare och hade god tillväxt och lönsamhet. Vårt mål är att genomföra smidiga integrationer och behålla de anställda. Vi strävar efter att vara en resurs för de förvärvade bolagen och vi vill att det ska ge en vinst för båda parter.

Hur påverkas ni av lågkonjunkturen?

– Vår uppfattning är att husdjursägare inte prioriterar sina husdjur mindre, trots covid, krig och räntehöjningar. Vi har inte observerat någon nedgång. Det kan bero på att våra produkter utgör en liten del av husdjurens totala kostnader. I stället kanske ägarna väljer att skjuta upp lite dyrare inköp som exempelvis nya hundbäddar och köpa mindre exklusivt foder, förklarar Håkan Lagerberg.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager