Life Science Pitch Day

Samevent med Connect och SmiLe - exklusivt för separat inbjudna bolag

Från datum: 2024-05-23

Till datum: 2024-05-23

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager