Medeonföretag

PRENET

Prenet arbetar med kostrådgivning och viktminskning. Företaget har ett speciellt program som utarbetats av läkare, dietister, friskvårdare och beteendevetare. Programmet kombinerar förändring av kost- och motionsvanor med regelbunden uppföljning i form av mätning av kroppssammansättningen och personlig rådgivning.

ADRESS
Prenet
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Sabina Holmgren
Telefon: +46 40 650 15 90
E-post: sabina@prenet.se

Webbsida: http://www.prenet.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager