Medeonföretag

SDC Swedencare AB

Swedencare är ett företag som utvecklat och via återförsäljare marknadsför och säljer den patenterade produkten ProDen PlaqueOff för bättre munhälsa.
Våra produkter når kunder på alla kontinenter!

ADRESS
SDC Swedencare AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Håkan Lagerberg, CEO
Telefon: +46 40-859 33
E-post: info@swedencare.se

Webbsida: http://www.swedencare.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager