Medeon Blogg

NutraGreen ska testa sin nya exotiska näringsdryck

Medeonbolaget NutraGreen har fått totalt 150 000 kronor i verifieringsstöd för att göra tester med sin näringsrika dryck före en marknadslansering. Basen i drycken utgörs av frukten från det afrikanska Baobab-trädet – som traditionellt används för att stärka hälsan – tillsammans med den svenska havren. Det är forskaren och entreprenören Arwa Mustafa som utvecklat drycken i samarbete med Lundabolaget Aventure.

Arwa Mustafa kommer ursprungligen från Sudan där Baobab-trädet är vanligt förekommande. Sedan några år är hon medlem i Medeons inkubator med sitt bolag NutraGreen. På Medeon har hon fått engagemang samt träffat människor som trott på hennes affärsidé, och inte minst fått kunskap inom företagande som komplettering till sitt akademiska kunnande. Nu håller hon på att göra sin innovativa och näringsrika dryck redo för marknadsintroduktion.

– Om det inte hade varit för corona-pandemin hade vi varit ute på marknaden till hösten enligt vår plan. Nu vidareutvecklar vi istället produkten och jobbar med andra möjliga Baobab-applikationer, säger hon.

En del av utvecklingsarbetet har Arwa Mustafa gjort tillsammans med det Lundabaserade bolaget Aventure, som är grundat av Rickard Öste som är mannen bakom skånska havremjölken Oatly. De har tagit fram en tillverkningsprocess med vars hjälp de kan formulera en drink som innehåller så mycket som 15 procent av frukten vilket är mer än väntat.

– Drycken som vi har tagit fram kommer att finns i tre smaker, med enbart naturliga ingredienser och utan tillsatt socker. Den har en syrlig, frisk smak som inte är söt, vilket inte är så vanligt när det gäller drinkar. Detta blir vår första produkt, men Baobab-frukten har andra möjliga livsmedelsapplikationer, säger Arwa Mustafa.

Frukten är rik på antioxidanter, mineraler och vitaminer samt lösliga fibrer som är nyttiga för mikrofloran i mag-tarmsystemet. Baobab-trädet växer i de heta, torrare regionerna i det tropiska Afrika, där det dominerar landskapet och avslöjar närvaron av ett vattendrag på långt avstånd. Trädets blad, bark, rötter, frukter och frön används traditionellt för medicinska ändamål: antiinflammatoriskt, smärtstillande och som vätskeersättning.

Tack vare det aktuella ekonomiska stödet ska de skala upp produktionen till pilotskala för att ta fram produkt som de ska låta kunder testa. Det kommer att ske under sommaren i samarbete med bland annat Aventure. Det är Innovationskontor Syd, en samverkan mellan universitet och högskolor i Skåne och Blekinge, som har gett 50 000 kronor och svenska innovationsmyndigheten Vinnova som har beviljat ett stöd om 100 000 kronor till NutraGreen vilket gör detta möjligt.

Arwa Mustafa menar att det är många fördelar med att vara medlem på Medeon.

– Förutom att jag fått kunskap inom entreprenöriella frågor så uppskattar jag att få många kollegor från andra företag genom att arbeta i Medeons miljö. Min passion är att ta forskningsresultat från universiteten och anpassa dem till industriell produktion. Jag håller på med hälsosamma produkter som tas fram med miljömässigt hållbara produktionsmetoder, säger Arwa Mustafa, som har disputerat vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Hon har också forskat vid Uppsala och Lunds universitet, arbetat som konsult samt som lektor i livsmedelsvetenskap på högskolan i Kristianstad.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager