Medeon Blogg

Juridiskt startpaket med avtal finns nu till Medeonbolagen

En av Medeons första strategiska partner, advokatbyrån Moll Wendén, har utformat ett paket med juridiska avtal som nystartade bolag behöver på uppdrag av Medeons vd Ulf G Andersson. Medeon vill underlätta för uppstartsbolag att kunna göra rätt direkt och slippa dyra misstag, enligt Moll Wendéns managing partner Stefan Wendén.

– Ulf hade kommit på att många av entreprenörerna är ute och googlar, och hittar något på internet som de sedan använder utan att riktigt förstå vad de har hittat eller vad de egentligen specifikt behöver. När han kom till oss med frågan ville han att bolagen skulle få något som är korrekt istället för sådant de googlat fram, säger Stefan Wendén.

Paketet som Moll Wendén tagit fram till Medeon består av ett tiotal avtal som behövs för att starta och driva ett företag. De är skrivna neutralt och med ett basinnehåll som behöver viss modifiering för att passa respektive bolags situation. Totalt sett blir denna lösning billigare för bolagen än om de själva skulle låta göra allt från början, enligt Stefan Wendén.

– Det är en jättefin service från Medeon till bolagen, säger han.

Förutom byråns individuella uppdrag åt Medeonbolagen håller Moll Wendén utbildningar inom bland annat bolagsrätt och avtalsrätt för dem.

Ett av de första uppdragen advokatbyrån fick efter att ha blivit Medeons partner var att hjälpa det då nystartade bolaget Galenicas grundare Ronnie Wallin och Henri Hansson med juridiken. I dag, när Galenica är ett framgångsrikt bolag inom läkemedelsformulering alltjämt baserat på Medeon, är de fortfarande en av Moll Wendéns kunder.

– Vi har varit med på bolagets hela resa och arbetar fortfarande intensivt med dem, säger Stefan Wendén.

Vilken är den största skillnaden som ni jurister kan göra för ett nystartat bolag?

– Första gången man startar ett bolag kan man oftast nästan ingenting om avtal och juridik, och det är viktigt att det blir rätt från början. Utöver rent bolagsrättsliga frågor är det väsentligt att redan i starten skriva ett aktieägaravtal om det är flera personer som ska äga och driva bolaget. Det är också viktigt att tidigt skydda immateriella rättigheter. Det är inte gratis att anlita advokat, men det är på sikt en billig försäkring att ha klarlagda avtalsförhållanden. För om det går snett därefter kan det bli riktigt dyrt. Rättsliga tvister kan kosta miljonbelopp, säger Stefan Wendén.

Efter uppstartsfasen kommer bolagen i kontakt med samarbetspartners och behöver då juridisk hjälp inom detta område. Det kan gälla licensavtal, tillverkningsavtal, återförsäljaravtal med mera. I varje bolagsfas kan nya situationer kräva nya juridiska lösningar.

Sedan 2019 är Moll Wendén sponsor av Medeonstipendiet på 50 000 kronor som delas ut till en lovande forskare på Lund universitets diabetescentrum (LUDC) vid Clinical Research Centre (CRC) i Malmö, en gång per år – i år blir det för tionde gången. Det startades för att få en ökad uppmärksamhet mot Medeon som forskningspark men också att visa på den spetsforskning inom diabetes som bedrivs i Malmö.

– Det är väldigt spännande att höra om stipendiaternas forskning och det är roligt att kunna vara med och bidra i det sammanhanget, säger Stefan Wendén.

Moll Wendén Advokatbyrå startades år 2003 av tre advokatkollegor som arbetade hos Linklaters, en av världens största advokatbyråer med runt 5 000 jurister. Av grundarna finns två kvar i byrån, Stefan Wendén och Mikael Karlsson. Byrån som har sin bas i Malmö har i dag ett 30-tal anställda.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager