Malmö Näringslivsgala

Malmö Näringslivsgala – en kväll för näringslivet

2023 är det 21 år i rad som Malmö Näringslivsgala slagit upp dörrarna för Malmös näringsliv! Eventet har förändrats under resans gång – priser har omdanats, lokal och utförande har tagit olika former. Den röda tråden har dock alltid varit densamma – nämligen att sammanföra, inspirera och belysa Malmös breda näringsliv, att skapa en plattform för att lyfta och hylla företag och personer i Malmös näringsliv som utmärkt sig på olika sätt och att erbjuda Malmös näringsliv en mötesplats för ny kunskap, inspiration och fest med möjlighet att knyta nya kontakter.

Från datum: 2023-03-02

Till datum: 2023-03-02

Namn Lena Persson

E-post lena.persson22@malmo.se

Adress till evenemanget: Malmö Live Dag Hammarskjölds torg 4 211 18 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://www.malmonaringslivsgala.se

Arrangör: Malmö stad

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager