Dent2Health

Welcome to the 2nd yearly Dent2Health conference!
Dent2Health 2023 is a conference with focus on bridging oral and systemic health. Oral biomarkers, oral screening, and health promotion are some of the topics that will be highlighted during this day.

 

Från datum: 2023-10-24

Till datum: 2023-10-24

Adress till evenemanget: STUDIO Nordenskiöldsgatan 24 211 19 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://www.medeon.se/sv-se/vara-fokusomraden/dent2health-conference-2023/

Pris: No cost

Arrangör: Medeon Science Park

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager