Medeon Blogg

Medeons partner advokatbyrån Moll Wendén firar 20 år

Moll Wendén Advokatbyrå startades 2003 av tre advokatkollegor som hade arbetat hos Linklaters, en av världens största advokatbyråer med runt 5.000 jurister. Av grundarna finns nu två kvar, Stefan Wendén och Mikael Karlsson. Byrån har sin bas i Malmö och ett 40-talanställda, varav 35 är jurister.

– Vi firar våra 20 år som advokatbyrå med att bland annat arrangera intressanta föreläsningar med inbjudna talare för våra klienter och andra gäster. De tre föreläsningarna är framtidsspaningar inom företagsstyrning, Malmös fastighetsmarknad samt artificiell intelligens. Och så ska vi även ha lite större festligheter senare i höst, säger Stefan Wendén, Managing partner och en av grundarna till advokatbyrån.

Service till Medeonbolagen

Moll Wendén har på uppdrag av Medeons vd Ulf G Andersson tagit fram ett paket av juridiska avtal som nystartade bolag kan behöva.

– Medeon erbjuder dessa avtal till bolagen, det är en jättefin service. Vi ställer upp för att svara på frågor och modifiera avtalen. Vi har också hållit föredrag för intresserade Medeonbolag om vilka avtal som finns i avtalspaketet och varför man behöver dem, säger Stefan Wendén.

Förutom detta håller Moll Wendén även utbildningar på Medeon inom bland annat bolagsrätt och avtalsrätt samt har individuella uppdrag åt flera Medeonbolag.

– Vi är specialiserade inom sju juridiska områden och kan inom dessa erbjuda den yppersta specialistkunskapen. Vår expertis finns inom arbetsrätt, fastighet och entreprenad, bolagsrätt och företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, offentlig upphandling, immaterialrätt och marknadsrätt samt inom tvistelösning, fortsätter han.

Två speciellt viktiga lagar

Stefan Wendén vill upplysa om två områden som det är extra viktigt även för nystartade bolag att ha kontroll över.

– Jag vill framför allt lyfta upp GDPR och AI, artificiell intelligens, på Medeonbolagens agenda. För att uppfylla kraven i GDPR-lagstiftningen krävs en ständigt pågående process och det gäller alla bolag, från de minsta till de allra största. Medeonbolagen, som ju är hälsoinriktade, behöver ha ett särskilt fokus på GDPR eftersom hälsodata anses vara extra känsliga. När det gäller AI vill jag upplysa om att det inom kort kommer en EU-förordning, den så kallade AI-akten, som blir världens första heltäckande AI-lag. Den ska reglera hanteringen av AI och dess säkerhet. Utvecklingen och användningen av AI ökar med stormsteg, tekniken utvecklas snabbare än vad regelverken gör, säger han.

Sedan 2019 är Moll Wendén även sponsor av Medeonstipendiet på 50.000 kronor som årligen delas ut till en lovande forskare vid Lund universitets diabetescentrum (LUDC) på Clinical Research Centre (CRC). Stipendiet instiftades för att öka uppmärksamheten kring Medeon som forskningspark, men också för att visa på den spetsforskning inom diabetes som bedrivs i Malmö.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager