Medeonföretag

Vibrosense Dynamics

VibroSense Dynamics markets and develops Medical Devices and platforms for diagnosis of neuropathy, e.g. for HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome) and diabetes, mainly in fingers and feet.

Vibrating tools cause incurable injuries to the hands and arms. Vibrosense Meter enables changes in the sensory ability of the fingers to be detected at a sufficiently early stage to prevent damage occurring.

ADRESS
Vibrosense Dynamics
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
MD Hans Wallin
Telefon: +46 40 650 14 eller +46 708 93 21 07
E-post: hans.wallin@vibrosense.com

Webbsida: http://www.vibrosense.eu

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager