Medeonföretag

Transfer Syd (Alumni)

Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap.

Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel.

Transfers kunskapsnätverk:

  • Föreläsare bidrar ideellt med sin tid och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till eleverna.
  • Lärare beställer föreläsningar kostnadsfritt och integrerar dem i undervisningen.
  • Partner från näringslivet, myndigheter, stiftelser och kommuner bidrar med resurser och föreläsare.
  • Transfer matchar skolornas beställningar med föreläsare samt driver och utvecklar nätverket.

Transfers föreläsare kommer från olika branscher och representerar många yrken; företagsledare, ekonomer, ingenjörer, marknadsförare, entreprenörer, personalchefer etc.

Transfer startade år 2000 och är ett snabbt växande nätverk verksamt i regionerna Mälardalen, Stockholm-Uppsala, Västsverige och Öresund. Vår vision är att vara en etablerad verksamhet som finns tillgänglig i hela landet och som på ett naturligt sätt utgör en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.

ADRESS
Transfer Syd
Medeon Science Park
SE- 205 12 Malmö

KONTAKT
Birgit Hansson, Verksamhetschef
Mobil: +46 708-497951
E-post: birgit.hansson@transfer.nu

Webbsida: http://www.transfer.nu

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager