M-After Work

Separat inbjudan har skickats ut.

Från datum: 2022-08-30

Till datum: 2022-08-30

Adress till evenemanget: Aplate på Medeon.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager