Hur skapar bolagsstämman tillit och förtroende för bolagets ledning och dess beslutsprocesser?

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta till oss för att uppmärksamma denna milstolpe. Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det första seminariet i en serie om tre tillfällen: 20/9 – Tema: Bolagsstämman och dess betydelse 25/10 – Tema: Greater Copenhagen och fastighetsmarknadens utveckling 23/11 – Tema: Regleringen av AI Dag och tid: onsdagen den 20 september 2023, kl. 16:00 – 18:30 Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö Bolagsstämman är formellt sett det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är också ett tillfälle för aktieägarna att möta andra ägare samt styrelse och företagsledning, vilket i längden ger en möjlighet att skapa förtroende och tillit för ledningen samt besluten som ledning fattar. Under pandemin var det inte möjligt att anordna fysiska bolagsstämmor under en tid varför många organisationer höll sina stämmor digitalt. Samtidigt som digitalisering erbjuder möjlighet att mötas på ett platsoberoende och flexibelt sätt tappar det digitala mötet attribut som det fysiska mötet är bättre på att uppfylla. Vilken roll spelar den fysiska bolagsstämman för företaget? I ett forskningsprojekt har Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet undersökt bolagsstämman och dess ritualer, kultur och normer. Under kvällen ger Peter Svensson och Henrik Rahm exempel på hur tillit och förtroende kan skapas och återskapas på bolagsstämmor. Dessutom kommer Henric Stråth, delägare på Moll Wendén och specialist inom det bolagsrättsliga området, att kort gå igenom förslaget om digitala bolagsstämmor som nu är på remiss. Vad behöver man tänka på innan man digitaliserar bolagsstämman? Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring. Alla deltagare kommer också att få med sig boken Bolagsstämman. Ritualer, kultur, normer och språk hem. Anmälan sker via denna länk: https://form.apsis.one/eyyIJEMd8O

Från datum: 2023-09-20

Till datum: 2023-09-20

Namn Emelie Andir

Telefon 0766772347

E-post emelie.andir@mollwenden.se

Adress till evenemanget: Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://mollwenden.se/aktuellt/seminarium-hur-skapar-bolagsstamman-tillit-och-fortroende-for-bolagets-ledning-och-dess-beslutsprocesser/

Pris: Kostnadsfritt

Arrangör: Moll Wenden Advokatbyrå

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager