Medeonföretag

Erol AB

Erol AB arbetar med försäljning och marknadsföring av läkemedel.

Erol AB har sedan starten i januari år 2000 ett läkemedel – Niferex®, peroral behandling mot järnbrist. Niferex tillverkas i Tyskland sedan slutet av 1970-talet och lanserades i Sverige år 2000. I ett flertal länder är Niferex marknadsledande bland perorala järnläkemedel. Produkten finns med namnet Ferro Sanol Duodenal i följande länder: Algeriet, Iran, Libanon, Egyptien, Turkiet, Tyskland och i Finland som Obsidan® samt Niferex i Norge och Danmark. Sedan maj 2006 finns också Niferex orala droppar.

KONTAKT
David Erlich
T +46 (0)70 8540835
W www.niferex.se

ADRESS
Erol AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager