Medeonföretag

BTB Emulsions

BTB Emulsions has developed a device and method that generates perfect emulsions, supporting BTB Pharma's development of treatments for autoimmune diseases and cancer immunotherapies.

ADRESS
BTB Emulsions
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Thomas Bäckström, CEO
Mobil: +46 760 14 11 00
E-post: btb@btbemulsions.com

Webbsida: http://btbemulsions.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager