Video galleri

Med anledning av att Medeon fyller 35 år så har vi producerat en film.

Med anledning av att Medeon fyller 35 år så har vi producerat en film.

Hus S -Tal, avslut

Hus S, Tal

Hus S-Tal, början

Hus S, Mingel

Medeon expanderar med 4000 kvm Hus H. Ceremoni med tidskapsel, Medeon, Malmö stad & Wihlborgs Fastigheter April 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager