Världens mest hållbara sjukvård 2030

Medeon har deltagit i det Vinnova-finansierade projektet Världens mest hållbara sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export för SME-företag inom Life Science.

Projektets hemsida på NCSH

Information om projektet [pdf]

Guide – Vägledning till hållbarhet inom Life Science [pdf]

Referenslista, guide (NCHS)

God exempel(NCHS)

Hållbar utveckling
Medeon arbetar med de globala målen för hållbar utveckling

Medeon och de globala målen

God hälsa och välbefinnande

 

Jämställdhet

Hållbar energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager