Medeonföretag

Cleerplus (Alumni)

CLEERPLUS® is the latest good idea from Sweden. It is a topical treatment for a wide array of ailments. CLEERPLUS® forms a protective film at the site of application. It forms a mechanical barrier, protecting the treatment site from external contamination thus reducing wound irritation and facilitating the healing process.

ADRESS
CLEER4U
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Tomas Hammargren, CEO
M +46 706 49 45 49
E th@cleerplus.com
W www.cleerplus.com/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager