Medeon Blogg

Ascelia Pharma tar in 60 miljoner kronor och flyttar in på Medeon

Forskningsbolaget Ascelia Pharma har tagit in 60 miljoner kronor i en nyemission. Med detta tillskott ska bolaget förbereda en klinisk fas 3-studie med sitt kontrastmedel Mangoral, som ska användas vid magnetkameraundersökning av njursjuka personer, en patientgrupp för vilka det inte finns några godkända alternativ.

Mangoral ska användas vid undersökning av levern för att upptäcka eventuella metastaser från olika cancertyper. I dag används kontrastmedel som innehåller tungmetallen gadolinium för dessa undersökningar, men sedan ett tiotal år har läkemedelskontrollerande myndigheter i flera länder börjat begränsa tillstånden att använda gadolinium då man upptäckt svåra biverkningar hos patienter. Speciellt gäller detta njursjuka personer där nedsatt njurfunktion försämrar möjligheten att få ut gadolinium ur kroppen.

Mangoral innehåller istället metallen mangan som har en bättre säkerhetsprofil. Det ska tas oralt, vilket är en enklare administrering än för de gadoliniuminnehållande som injiceras, vilket också är positivt. De sex olika kliniska studierna som gjorts med totalt cirka 125 personer har visat goda resultat, säger bolagets vd Magnus Corfitzen.

– Vi anser att det är mycket goda chanser att det går bra även i den aktuella kliniska fas-3 studien. Bland annat har ett förberedande FDA-möte stärkt oss i att vi ska använda vår planerade strategi: en jämförande studie där vi ska visa att bilder från magnetkamera ger tydligare och bättre resultat om man använder Mangoral än om man inte gör det (vilket är det enda alternativ för patienter idag med nedsatt njurfunktion). Mangan tas upp av friska leverceller, vilket gör att metastaserna syns som svarta fläckar i bilderna, säger han.

Studien ska köras på sjukhus i USA, Europa och i Asien, och ska starta nästa år. För att genomföra studien kommer bolaget att behöva ta in ytterligare kapital, uppger Magnus Corfitzen. Mangoral har fått status som särläkemedel av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA eftersom något liknande inte finns i dag. Det ger ensamrätt på den amerikanska marknaden i flera år efter lansering, och behovet är enormt.

– Marknaden är stor, 350 till 500 miljoner dollar räknat bara på denna patientgrupp, säger Magnus Corfitzen.

Ascelia Pharma hade tidigare en annan Malmöadress men flyttade in på Medeon i maj med personalstyrkan på fyra personer: förutom Magnus Corfitzen är det Dorthe da Graça Thrige, Kristian Borbos och Jonas Hink. Bolaget sysselsätter dessutom ett antal konsulter.

– Vi har under flera år velat flytta verksamheten till Medeon men det är först nu det finns lediga lokaler. Vi uppskattar att finnas i ett ”ekosystem” där det finns andra bolag inom bioteknik och hälsa. Och Malmö är centralt, staden ligger nära Kastrup, har goda kommunikationer, och det finns en stor rekryteringsbas på rimligt pendlingsavstånd båda sidorna om sundet, säger Magnus Corfitzen.

Historien bakom Mangoral startade för många år sedan när upptäckten gjordes av professor Henrik Thomsen vid danska Herlev Hospital, som sedan sålde patentet. Rättigheterna lades år 1999 i bolaget CMC Contrast i Lund. År 2011 togs ett aktivt beslut att fokusera på patienter med dålig njurfunktion. Bolaget bytte namn till Ascelia Pharma i samband med ett förvärv av danska Oncoral Pharma 2017, ett bolag som omformulerar ett befintligt cancerläkemedel (cellgift) från injicerbar form till tablettform. Studien av denna läkemedelskandidat befinner sig fas-1 och förväntas vara genomförd i år. Ascelia Pharmas största ägare är Sunstone Capital.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager