Medeonföretag

Swedencare Nordic

Swedencare Nordic is a part of Swedencare AB.

KONTAKT
Webbsida: https://www.madebyswedencare.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager