Dent2Health conference

Save the date!
Special invitations will be sent out ahead.

Från datum: 2024-10-09

Till datum: 2024-10-09

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager