Medeon Blogg

Diabetesbolag ingår strategiskt samarbete

Dianovator har skrivit samarbetsavtal med Together Against Diabetes, T.A.D.1, en svensk ideell förening som har tagit fram en app – T1D-appen – med 45 000 användare. Dianovator har lagt till förbättrade funktioner på appen, vilka nyligen lanserats. Nu utvecklar bolaget lösningar som ger synergier mellan appen och Diact, bolagets egenutvecklade AI-baserade verktyg för behandling av diabetes typ 1.

– Vi är väldigt glada att ha detta viktiga avtal på plats. Samarbetet är jättekul och kompletterar vår egen kliniska plattform Diact så att vi kan ge bättre erbjudande till patienter och kliniker, säger Fredrik Ståhl som är Dianovators vd och grundare.

Diact är ett webbaserat beslutsstöd för diabeteskliniker, med tillhörande patientapp, för att uppnå förbättrad glukoskontroll vid insulinbehandlad diabetes typ 1. Patientdata om bland annat medicinering och mående omvandlas till trendkurvor, förbättringsområden identifieras och insulindoser analyseras – information som ger underlag för justeringar av exempelvis medicin i samråd med vården.

Fler lanseringar
Nästa år lanseras ännu en funktion. Då knyts Dianovators plattform Diact ihop med T1D-appen, och patientdata därifrån kan då bearbetas med Diacts AI-funktioner.

– Vi ska även göra ett ”nysläpp” av vår egen Diact-app som efter vidareutveckling kan samarbeta med T1D-appen, vilket kommer ge ett ännu större värde för patienterna, säger Fredrik Ståhl. Kliniska studier av Diact genomförs i höst och i vår hos ett antal diabeteskliniker. Ännu fler kliniker är på gång att starta pilottester med Diact.

– Nu när det är lättare igen att komma ut och demonstrera Diact på plats har vi en aktiv säljprocess igång, och plockar successivt in fler och fler intresserade kliniker. Vi planerar att göra en investeringsrunda nästa år för att fortsätta vår marknadsexpansion, säger Fredrik Ståhl.

Sverige viktig marknad
Sverige är världsledande inom diabetesbehandling och därför är det väldigt fördelaktigt att etablera en basmarknad här, enligt Fredrik Ståhl. Han berättar att inget annat land har så många patienter som ordineras kontinuerlig glukosmätning, vilket är en förutsättning för avancerad behandling som Diact.

– Sedan 2015 har antalet svenska användare av kontinuerlig glukosmätning fullkomligt exploderat. Då hade mindre än en procent av svenskar med typ 1-diabetes kontinuerlig mätning, medan cirka 80 procent av alla vuxna och nästan alla barn har det i dag. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för nästa naturliga steg i vårdutvecklingen – att analysera och justera behandlingen utifrån patientens unika data. Vi ser att fler länder är på väg åt samma håll, säger han.

Novo Nordisk, världen största insulintillverkade, har nyligen släppt en digital insulinpenna som sparar doshistoriken som kan laddas över till en mobiltelefon. Tack vare samarbetet med T.A.D.1 och ett utvecklingsavtal med Novo Nordisk kommer Diact inom kort kunna erbjudas även till patienter som alltså inte har en insulinpump.

– Dessa pennor, kombinerat med vår AI-teknik, skapar helt nya förutsättningar för personer med denna typ av behandling att uppnå goda behandlingsresultat, säger Fredrik. Sedan ett par år har Dianovator sin verksamhet på The Ground i Malmö, ett kontorshotell för uppstartsbolag inom IT, men bolaget är fortfarande knutet till Medeons inkubator.

– Det är bra att ha en fot i vardera värld. Det är jättekul att ta del av det Medeon erbjuder av kurser och nätverk, inte minst att få delta i Diabetes Samverkan Sverige som Medeon drog igång för några år sedan där industri, vård och andra intressenter samverkar. Medeon håller ögonen öppna och tipsar om det är något som passar mig och mitt bolag, säger Fredrik Ståhl.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager