Medeonföretag

Livio Egg and Sperm Bank

Livio Egg and Sperm Bank, Nordens första privata ägg- och spermiebank rekryterar ägg- och spermiedonatorer för att förse privata och offentliga fertilitetskliniker med donerade ägg och spermier.

Kontakt:

Mona Bungum, vd för Livio Egg and Sperm Bank

Epost:

livioeggandspermbank@livio.se

Adress:

Per Albin Hanssons väg 41,

214 32 Malmö ´

Tel:  +46 73 985 05 22

Website:

www.livioeggbank.se

www.liviospermbank.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager