Hållbara medarbetare skapar tillväxt

Du varmt välkommen till vårt kostnadsfria hälsoseminarium. Vi kommer att diskutera och lyssna till flera intressanta föreläsare och experter på temat hälsa. Hur kan man arbeta mer effektivt – och hållbart! Vill du veta mer om vilka hälsovinster, och kostnadsbesparingar, som finns att hämta genom ett proaktivt hälsoarbete är det här ett ypperligt tillfälle att komma och lyssna. Vi hoppas du har möjlighet att delta!

Från datum: 2022-06-02

Till datum: 2022-06-02

Namn Erik Malmström

Telefon 07364636648

E-post erik.malmstrom@maxm.se

Adress till evenemanget: High Court, Malmöhusvägen 1 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenews.maxm.se%2Fnewsletterweb%2F474459407449475D4277484259%2F424059467341465D4B774341584671%3FnoTracking%3Dtrue&data=05%7C01%7Cerik.malmstrom%40maxm.se%7Ca714dcf15eae416b044e08da2d0605e2%7C

Pris: 0 kr

Arrangör: Max Matthiessen

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager