Medeon Blogg

Wihlborgs Fastigheter bygger ut Medeon

Medeon Science Park & Incubator kommer snart att kunna erbjuda fler företag en plats i forskningsparken. Fastighetsbolaget Wihlborgs som äger byggnaderna som Medeon huserar i har beslutat att bygga en ny 3.500 kvadratmeter stor tillbyggnad till befintliga hus som kommer att vara klar för inflyttnings inom två år.

I dag omfattar Medeon-husen cirka 20.000 kvadratmeter. Det befintliga H-huset i nordvästra hörnet, vilket är ett enplanshus och en av de äldsta delarna av fastigheten, har rivits och ett nytt fyravåningshus kommer att byggas. Det nya huset ska innehålla 3.500 kvadratmeter kontor, men lokalerna kan vid behov anpassas till enklare laboratorier, och byggkostnaden uppskattas till cirka 100 miljoner kronor, uppger Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

– Om det finns behov av ytterligare kontorsarea när vi är klara med detta hus så finns det möjlighet att öka med fler byggnader i samma kvarter i framtiden, säger Anders Jarl.

Bygget planeras komma igång under årets andra kvartal och huset beräknas vara inflyttningsklart i början av 2020.

Under ett flertal år har det saknats kontorsyta att erbjuda nya Medeon-företag. Projektering och bygglovsprocesser är tidskrävande, enligt Ulf G Andersson, vd för Medeon.

– Vi har haft högt söktryck till Medeons forskningspark under en längre tid och sällan haft lokaler att erbjuda. Men vi har ändå kunnat lösa en del hyresförfrågningar med hjälp av skohorn medan vi fått avstå andra. Redan nu vet vi att flera av våra bolag har expansionsbehov, vilket tillsammans med förfrågningar från nya bolag troligen kommer att leda till en ganska snabb beläggning av de nya lokalerna, säger Ulf G Andersson.

I dag finns ett 60-tal life science-företag i Medeons forskningspark, varav Galenica med runt 45 anställda är bland de största. Medeon är ett marknads- och utvecklingsbolag, en plattform och mötesplats för att skapa nya kontakter i form av specifika nätverk inom life science. Forskningsparken erbjuder även inkubatorverksamhet med affärsutveckling och utbildningar för nyetablerade bolag, är centralt beläget i attraktiva Malmö direkt i anslutning till Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Malmö universitet. Medeon ägs av Malmö stad och Wihlborgs Fastigheter.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager