Medeon Blogg

I september kommer NLSDays, Nordic Life Science Days åter till Malmö

Efter succén 2017, då NLSDays för första gången hölls i Malmö på Malmömässan, är förhoppningarna stora när denna nordiska konferens för life science-bolag nu öppnar upp portarna i Malmö igen. Arrangörerna har också beslutat att den ska hållas i staden även 2020, uppger Olivier Duchamp, ansvarig för NLSDays.

Det var branschorganisationen SwedenBio som 2013 startade en årlig konferens i Stockholm där den hölls fyra år i rad för nordiska life science-bolag för att stötta medlemsbolagen i att få internationella kontakter. Det är större internationella läkemedelsbolag samt investerare som man framförallt vill locka till att möta de nordiska bolagen för framtida samarbeten och affärer.

– NLSDays 2017 var en av de bästa konferenser vi någonsin haft: fler deltagare totalt sett och tre gånger så många från Danmark jämfört med tidigare. Därför håller vi på att undersöka om vi fortsättningsvis kommer att hålla konferensen oftare i Malmö. Att vi anordnar den i Malmö även nästa år är redan beslutat, säger Olivier Duchamp.

Den 10-12 september är det dags för NLSDays. Förra gången lockade Malmö-konferensen 1300 deltagare, varav runt 60 procent från Norden och resten från framför allt Europa och USA. Generellt kommer flest från Norden till NLSDays, därefter från USA och Europa, men trenden är att allt fler kommer från Asien, framför allt från Kina.

– Malmö har visat sig vara ett fruktbart ställe att vara för oss. Med närhet till ett av världens största life science-kluster – svensk-danska Medicon Valley – bra lokaler med expansionsmöjligheter, bra kommunikationer med tåg och flyg, ett större deltagande och en fantastisk support av regionala medarrangörer, som Medeon, säger Olivier Duchamp.

De regionala värdarna är förutom Medeon även Malmö stad, Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, Medicon Valley Alliance och Biopeople.

Årets program består – förutom av partnermöten, företagspresentationer och olika ämnesseminarier – av fyra längre seminarserier, så kallade ”Super Sessions”. De hålls i den största konferenssalen och har olika teman som cellterapi, neurovetenskap, cancer och diabetes.

– Medeon är involverad även på andra sätt, bland annat med en stor monter, och som en av organisatörerna av den ”Super Session” med fokus på diabetes. De har nyckelkompetens och breda nätverk inom området, säger Olivier Duchamp.

Olivier Duchamp är också ansvarig för affärsutveckling i branschorganisationen SwedenBio. Förutom NLSDays besöker han de stora internationella konferenserna och marknadsför SwedenBio-bolagen och NLSDays. Förra året startade SwedenBio tillsammans med organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland ett samarbete för att göra de nordiska bolagen mer synliga i resten av världen, och har bland annat nästa år en nordisk paviljong på den stora life science-konferensen i San Diego, BIO 2020.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager