Medeon växer med 4000 kvadratmeter

Nu bygger Wihlborgs Fastigheter ut Medeon, Hus H i centrala Malmö - fastigheten benämns Forskaren 1. Med tillbyggnaden om cirka 4 000 kvm kan vi erbjuda fler kunskapsrika företag inom Life Science möjligheten att sitta i forskningsparken Medeon.

Idag rymmer Medeon ett 60-tal kunskapsinteniva företag inom Life Science. Tillväxten i forskningsparken är god och den nyplanerade byggnaden på området kommer öka forskningsparkens attraktiva profil och atmosfär ännu mer.

Medeon har ett attraktivt läge i Malmö med närhet till city, Skånes universitetssjukhus, Malmö universitet, Mobilia och busshållplatser i direkt anslutning till området.

Invigningsceremoni

Från vänster: Simon Chrisander, kommunalråd Malmö stad, Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs Fastigheter, Ulf Andersson, VD Medeon, Ola Nilsson, platschef Veidekke.

Torsdagen den 11 april, 2019 utfördes en ceremoni, en symbolisk byggstart där en tidskapsel kommer gjutas in i grunden för nybyggnationen hus H.

Bilder från ceremonin

Här finns bilder från evenemanget

Filmklipp från ceremonin

Mingel
Tal (inledning)
Tal
Tal (avslutning)

Ingjutning av tidkapseln

Den 16 maj, 2019 blev tidskapseln ingjuten i betong-grunden i anslutning till Medeons nya hus H. Ulf Andersson, VD Medeon, Catrine Pauckstadt, kommunikationsansvarig Medeon och Ola Nilsson, platschef Veidekke, medverkade vid gjutningen.

Bilder från ingjutningen av tidskapseln

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager