Medeon Blogg

Vi välkomnar Prevas som ny pluspartner till Medeon

Sedan januari i år är Prevas pluspartner till Medeon. Prevas tillhandahåller expertis inom flera områden med koppling till life science.

– Vårt samarbete med Medeon började redan förra året i samband med ett projekt. Att från start få möjligheten att jobba tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra och vi får en bra inblick och förståelse för våra respektive verksamheter, säger Maria Gren, affärsområdeschef för Life Science Innovation på Prevas.

Det pågående samarbetet handlar om att Prevas hjälper till att ta fram ett förbättrat laboratorieerbjudande för bolagen hos Medeon. Framöver kommer Prevas dessutom att synas i olika Medeonsammanhang och också medverka i Medeons entreprenörsutbildningar.

Varför är det en fördel för bolagen att kontakta er när de behöver hjälp?
– Vi har erfarenhet av att jobba med inkubatorföretag, och vi hjälper entreprenörer och uppstartsbolag inom life science att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Vi har mångårig, bred och praktisk erfarenhet som gör att vi kan hjälpa företag att hitta rätt. Genom att hitta rätt nivå tidigt i sin utveckling, och i förhållande till sin affärsplan, kan vi hjälpa till att spara både tid och pengar, säger Maria Gren, och fortsätter:

– Det jag vill förmedla till Medeon-företagen är att vi finns där för dem och kan vara deras bollplank och diskussionspartner. Det finns många viktiga beslut som ska tas och då gäller det att man gör det rätt och i rätt ordning. Vi kan vara med och diskutera fram en lösning. Våra konsulter arbetar också tvärfunktionellt och hänvisar vid behov till andra experter inom bolaget.

Behöver inte vara tidskrävande och krångligt
Något som Prevas också tror på är närhet och enkelhet. De har därför en pragmatisk inställning till uppgiften och anpassar sig efter olika behov. Varje lösning är unik precis som varje utmaning.

– Vi lyssnar och tillsammans med kunden skapar vi en gemensam förståelse av problemet. Detta för att kunna berättar varför man behöver göra vissa saker och vilka fördelar det ger innan vi tillsammans kommer fram till en lösning, säger Maria.

Företagen kan kontakta Prevas via mejl eller telefon men även genom Prevas Friend.

– Prevas Friend är ett koncept som går ut på att vi är din partner inom medicinteknik. Vi ger direkt hjälp i den omfattning och nivå som passar. Det kan vara allt ifrån att agera bollplank, utarbeta en plan, ta fram en strategi, ge råd inför en inspektion, till att föreslå eller implementera processer. Via Prevas Friend når man rätt kompetens direkt och man får precis så mycket hjälp man behöver, när man behöver det. Ungefär som att ha en bra vän, säger Maria med ett leende.

Samlar gärna intressenter för att diskutera gemensamma utmaningar inom medicinteknik
Prevas erbjuder också gratis seminarier och workshops inom sådana ämnen som efterfrågas. Därigenom kan företag och organisationer få tillfälle att samarbeta kring frågor som de har gemensamt.

– Många regulatoriska frågor kan upplevas vara krångliga och vi vill öppna upp och skapa möjlighet till en diskussion mellan företagen. Ofta är det bättre för de enskilda företagen liksom för hela näringslivet i regionen att de delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar lösningar tillsammans, säger Maria.

Prevas har kontor i Sverige, Danmark och Norge med totalt cirka 800 medarbetare. Över 100 av dessa finns i Öresundsregionen, i Malmö, Lund och Köpenhamn. Cirka 30 procent av omsättningen kommer från uppdrag från företag inom life science. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1998.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager