Medeon Labs

Medeon Labs

Medeonab 03
Medeonab 09
Medeonab 16
Medeonab 14
Medeonab 13
Medeonab 11
Medeonab 03
Medeonab 09
Medeonab 16
Medeonab 14
Medeonab 13
Medeonab 11

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager