SIR SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG 2022

Varje år samlas politiker och företrädare för näringsliv, akademi och övriga samhället för att diskutera hur vi gemensamt kan hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar på konferensen Sveriges innovationsriksdag. Uppdatering 2020-09-08: Sveriges Innovationsriksdag i Skellefteå som skulle hållas 2020 flyttas fram till 2021 på grund av Covid-19. Det påverkar då även datumet för vår konferens i Sundsvall som skjuts fram till 2022 istället för att genomföras här under vårt jubileumsår 2021.

Från datum: 2022-05-17

Till datum: 2022-05-17

Webbplats för evenemanget: https://delasundsvall.se/sv/kategorier/investera-och-etablera/sveriges-innovationsriksdag#

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager