Medeon Blogg

Näringslivspristagare investerar i ytterligare produktion

Rechon Life Science har tilldelats Malmö stads näringslivspris inom life science år 2024. Bolaget, med rötter som sträcker sig tillbaka 75 år då läkemedelsproduktionen etablerades i Limhamn, är inne i en expansiv fas och utökar tillverkningen.

I motiveringen för näringslivspriset lyfts Rechons fortsatta tillväxt med en tydlig inriktning på läkemedelsproduktion fram, samt dess betydelse för att återigen sätta Malmö på life science-kartan.

– Näringslivspriset är ett stort erkännande för oss. Vi är relativt okända i Malmö trots att Rechon är ett stort företag med en stadig tillväxt och god lönsamhet under många år. Det beror troligen på att vi inte aktivt marknadsför oss här, säger Roland Holmqvist, vd för Rechon Life Science.

Kontraktsproducent

Under de senaste 17 åren har Rechons verksamhet helt inriktats på att erbjuda sin expertis till kunder för tillverkning av deras läkemedel. Genom sin kontraktsproduktion med global leveranskapacitet har Rechon etablerat sig som Sveriges ledande företag inom aseptisk läkemedelsproduktion, med kunder främst från Europa och USA.

– Vår produktionsanläggning i Limhamn är nu större än någonsin tidigare. Med våra 270 anställda tar vi ett helhetsansvar och stöder våra kunder genom hela produktionsprocessen, från beställning och kontroll av råvaror till leverans av läkemedel till marknad.

Medeons life science-nätverk

Rechon betonar värdet av att delta i Medeons life science-nätverk, där kunskapsutbyte med andra skånska företag är centralt.

– Det blir allt viktigare att ha dessa nätverk där vi kan utbyta erfarenheter och ge varandra råd, exempelvis vid leverantörsval av analysinstrument. Öresundsregionen är en expansiv region och därför är även nätverkets initiativ att starta en operatörsutbildning betydelsefullt för oss.

Framtidsutsikter

Rechon planerar för fortsatt tillväxt och har nyligen tagit stora investeringsbeslut.

– Vi är inne i en oerhört expansiv fas och håller på att flytta förpackningsverksamheten från Limhamn till Bernstorp för att kunna utöka den delen av verksamheten och samtidigt frigöra utrymme för en ny fyllningslinje i Limhamn. Med vår spetskompetens inom alla steg i läkemedelsproduktion hjälper vi kunderna att komma in på marknaden. Vi har en bred kundbas och växer tillsammans med kunderna, säger Roland Holmqvist.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager