Medeonföretag

Open Lab Skåne

Open Lab Skåne är ett samarbete mellan Malmö högskola, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Vårt syfte är att främja innovation genom att öppna upp våra laboratorier och ge tillgång till utrustning och expertis. I våra lokaler på Medeon finns laboratorier inriktade mot materialvetenskap och kemi.

ADRESS
Open Lab Skåne
Per Albin Hanssons väg 35
Malmö

KONTAKT
Cecilia Cederfur, projektledare Open Lab Skåne
Telefon: 0725 75 51 50
E-post: cecilia.cederfur@mau.se

Webbsida: http://www.openlabskane.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager