Pharma Dev Group

En regionalt sammansatt grupp av medlemmar som är direkt engagerade inom biotech/läkemedelsutveckling som syftar till effektivt kunskapsutbyte.
Möten sker i rundabordsformat med aktivt deltagande från samtliga. Deltagarna står till varandras förfogande för rådgivning och idéer. Normalt präglas mötena av ett visst tema och ibland av externa gäster och experter som lägger grunden för respektive möte.

Partners:

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager