Samarbetspartners

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar ca 5 500 personer - lärare, forskare, administrativ och teknisk personal - och här finns ungefär 38 000 studenter.

Webbsida, LU: http://lu.se/
Webbsida, Lunds Universitets Diabetescenter: http://www.diabetesportalen.se

Malmö universitet

Malmö universitet växer snabbt och har 22 000 studenter och över 1 400 anställda. Universitetet har ett omfattande utbud av kurser på deltid och underlättar därmed för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

Webbsida: http://www.mau.se/

Medicon Valley Alliance

Organisationen Medicon Valley Alliance skapar samverkan mellan life science-industrin, sjukhus och universitet, med visionen att göra regionen till den mest dynamiska och attraktiva i Europa för aktiviteter inom life science-området.

Webbsida: http://www.mva.org/

Skånes universitetssjukhus Malmö

Skånes universitetssjukhus Malmö är världsledande inom en rad forskningsområden, till exempel koagulationsforskning där banbrytande arbete lett till ökad livslängd och livskvalitet för blödarsjuka. Diabetesforskningen är ett annat internationellt profilområde inom vilket Skånes universitetssjukhus Malmö blivit uppmärksammat. Sjukhuset är det enda i Europa med en egen professur i handkirurgi. Här finns också högtstående plastikkirurgi och avancerad ryggkirurgi. Samhällsmedicinska institutionen och den socialmedicinska avdelningen är ett av Nordens ledande centra för forskning kring ohälsans orsaker och utbredning. Idag är drygt 50 professorer verksamma på Skånes universitetssjukhus Malmö. Inom sjukhusområdet finns idag det nya kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) som är en attraktiv forskningsmiljö mitt i Malmö med uppgift att bidra till att människors hälsa förbättras i världen. Genom att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar kan nya medicinska upptäckter omsättas i förbättrad diagnostik och behandling och förebyggande hälsovård.

Webbsida, CRC: http://www.med.lu.se/crc

Southern Sweden Going Global

Ett 3-årigt projekt som drevs av Invest in Skåne, Medeon Science Park & Incubator & SmiLe Incubator. Fokus var att hjälpa mindre life science-företag i Skåne att nå ut till en global arena.

Webbsida: http://www.investinskane.com/southern-sweden-going-global-promoting-life-science-expertise-and-innovation-skane


Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager