Medeon Blogg

Ny förvaltare hos Wihlborgs vill satsa på Medeon

Sedan april i år är Ida Lejdström fastighetsförvaltare på Wihlborgs Fastigheter med ansvar för bland annat Medeon. Först på agendan som påverkar Medeons hyresgäster står expansion och säkerhet.

– Jag tycker att företagen och miljön på Medeon är jättespännande. Företagen representerar en ny typ av verksamhet för mig och det är spännande att höra om deras specifika behov. Det skulle vara kul att göra förändringar som ”lyfter” miljön på Medeon. Även om ytskikten överlag är bra så finns en spännande utvecklingspotential, säger Ida Lejdström som har över tio års erfarenhet av fastighetsförvaltning, bland annat hos Lantmännen Fastigheter.

Hos många av Medeons hyresgäster står säkerheten högt på önskelistan, och just nu fokuserar Wihlborgs på att hitta förbättringar.

Eftersom företagen har så olika verksamheter – här finns restaurang, gym och vårdgivare med många externa besökare, samt forsknings- och produktionsbolag som har en mer sluten verksamhet – krävs det noggrann anpassning om man ska förbättra säkerheten och samtidigt ha kvar tillgängligheten så att det passar alla hyresgäster, anser Ida Lejdström.

Wihlborgs har tillsammans med Medeon och säkerhetsföretaget 2Secure gjort en säkerhetsanalys och med den som grund kommer Wihlborgs att utföra åtgärder.

– Just nu är här trångbott, nästan alla ytor är uthyrda. Flera av våra hyresgäster har dessutom uttryckt behov av att expandera och samla sina verksamheter. Därför kommer vi inom kort att påbörja bygget av en ny fyravåningsbyggnad som ska ge oss cirka 3500 kvadratmeter platseffektiva och moderna lokaler samt källare. 
Vi vill främst kunna erbjuda de befintliga företagen bra lokaler och möjlighet till expansion. Samtidigt öppnas det upp möjligheter för nya life science företag att etablera sig i parken, säger Ida Lejdström.

Besök Wihlborgs hemsida: https://www.wihlborgs.se/sv

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager