Medeonföretag

Yster SUP (Alumni)

SUP-paddling är fantastiskt mångsidigt eftersom man kan paddla nästan var och när som helst och i princip vem som helst kan paddla SUP. Det är därför inte så konstigt att SUP-paddling har tagit hela världen med storm och gjort kategorin till den snabbaste växande vattensporten i världen.

Eftersom SUP-brädor skiljer sig åt mellan olika användningsområden är det bra att tänka igenom vad man mest kommer använda sin SUP till. Vid yoga är stabilitet den viktigast faktorn. Därför är yoga-SUP brädor ofta breda med gott om plats på däcket. Surf-brädor är ofta något kortare, uppböjda i båda ändar och har ofta flera fenor för att ge bra manöverförmåga i vågorna. Om man primärt vill paddla i sjöar, skärgårdar och kuster ska man leta efter en långsmal bräda som skär genom vågor och vind. Denna typ av bräda ger både glid och kursstabilitet, vilket gör att man inte behöver byta paddlingssida så ofta.

Under 2014 började vi utforma våra egna SUP-brädor eftersom de flesta brädor på marknaden egentligen inte är avsedda för nordliga vatten. Efter två års utvecklingstid och många prototyper senare, lanserade vi 2016 våra egna SUP-brädor, Yster. Ysters grundare Per Vallbo är civilingenjör med inriktning mot konstruktion i polymera material.

KONTAKT
W www.ystersup.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager