Medeon Blogg

Konsultbolaget Knightec är ny partner till Medeon

Knightec jobbar gärna teambaserat för att kunna erbjuda rätt stöd med bred kompetens, berättar Anna Bryland, Knightecs regionchef inom Quality & Management.

– Vi har under lång tid arbetat inom ett brett fält inom life science och vi bygger gärna upp långsiktiga relationer med samverkande företag. Det som är extra spännande med Medeon och Medeonbolagen är att de har nära samarbeten med universiteten och sjukhusen och att de ofta är i en annan fas av produktutvecklingen än många av de bolag vi vanligtvis arbetar med, säger hon.

Vad kan ni erbjuda Medeonbolagen?

– Vi arbetar efter bolagets behov och anpassar våra erbjudanden därefter. Det kan vara att de vill ha hjälp eller behöver förstärkning inom exempelvis sin produktutveckling, dokumentation, kvalitetssäkring, validering, frågor rörande digitalisering eller projektledning, säger Anna Bryland.

– Vi kan också ställa upp för dem som lite snabbt och enkelt vill bolla idéer eller frågor med en konsult, eller få något snabbgranskat, säger Rickard Steiner, vars huvudsakliga kompetens finns inom kvalitetsområdet.

Rickard Steiner, som under ett par år stöttat ett Medeonbolag inom kvalitetsfrågor några dagar i veckan, kommer nu att vara Medeons direktkontakt med Knightec, där han vid behov kan hämta experthjälp från resten av organisationen. Själv har han arbetat med bland annat kvalitetsledningssystem för medicinteknik och läkemedel, men också exempelvis med ISO 9001. Hans uppdrag handlar ofta också om förbättringar, revisioner och compliance mot regelverk.

Varför är det bra att ta hjälp av en konsult tidigt i ett företags utveckling?

– När de ställs inför svåra, diffusa problem och inte vet vart de ska vända sig för att hitta svaren kan de rådfråga en konsult enstaka timmar i början, som bollplank. Då kan vi guida dem rätt så att de förhoppningsvis mycket snabbare kommer framåt. På detta vis får de ut mest på ett kostnadseffektivt sätt, säger Rickard Steiner och fortsätter:

Knightec Region Syd har runt 120 konsulter baserade i Malmö och Helsingborg som jobbar på ett stort antal bolag inom många branscher. Huvudorganisationen har sammanlagt över 750 konsulter inom både teknik och design, utspridda över hela landet på tio kontor och ett antal satelliter.

Vilka trender ser ni inom hälsoområdet?

– Mycket av det som är aktuellt just nu är kopplat till nya regelverk kring exempelvis CE-märkning inom medicinteknikområdet. Vi ser också trenden att allt mer medicinteknikutrustning blir uppkopplad och att man använder exempelvis appar i allt större utsträckning. Samhällets hela digitaliseringsresa är ett stort fokus för Knightec. Vi har även AI-trenden, och hur man kan ta tillvara på och använda den data man får från sina uppkopplade produkter eller sin produktion för att höja kvalitet och effektivitet, säger Anna Bryland.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager