Medeon Blogg

Bäddboken tar barnets perspektiv vid ett sista avsked

Stina Wessmans verksamhet Bäddboken är en av nykomlingarna i Medeons inkubator. Hon har tagit fram ett samtalsstimulerande verktyg som ska hjälpa barn att känna sig hemma i sjukrum och närma sig sina svårt sjuka anhöriga under deras sista tid i livet. Bäddboken lanseras i juni.

Bäddboken är en stor, mjuk bok på fem sidor med olika teman och aktiviteter som hjälper till att göra den sterila sjukrumsmiljön lite mer ombonad och rolig. Boken har mjuka sidor av tvättbart ekologiskt bomullstyg, där exempelvis en sida handlar om livsberättelser kring världskartan som stimulerar till samtal som ”här åt jag den godaste glassen” och ”här var jag som lyckligast”.

– Bäddboken är utformad för möten i livets slutskede med syfte att inkludera närstående och innehåller speciellt utformade aktiviteter som underlättar livs- och aktivitetsberättelser.Det finns behov av denna typ av kommunikationsverktyg. Boken ska hjälpa till att tillfredsställa de behov som patienten har av att knyta ihop säcken inför livets slut samt att inkludera och stötta barnen i deras sorgearbete, säger Stina Wessman.

Stort behov

Hennes egna erfarenheter från en närståendes sista tid i livet, där det fanns små barn i familjen, bidrog till att hon kläckte idén till boken. Stina Wessman är designer, utbildad vid Konstfack i Stockholm, och tog fram boken under sitt examensarbete i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och sjukvårdspersonal.

– Människorna som arbetar i den palliativa vården är varma och omtänksamma, och lokalerna runt sjukrummen har fina lekhörnor. Men i själva patientrummet finns inget som är anpassat för barn. Där är det sterilt och luktar kanske konstigt, alla är ledsna och patienten är jättesjuk. Syftet är att överbrygga detta så att barnen känner sig trygga och kanske vill komma på besök många gånger, säger hon och fortsätter:

– Boken var i början tänkt att rikta sig till små barn, fem till nio år, men när vi testade boken på olika enheter, märkte dessa att även tonåringar och vuxna kan bli hjälpa av den.

I boken finns även tre figurer som hanterar olika typer av sorg. Det är räven Rävis som förlorar en sjuk far- eller morförälder, igelkotten Kotten som har en dödssjuk förälder och kaninen Nini som mister sitt syskon.

– Boken är relationsskapande, men under våra tester med patienter och vårdpersonal har även arbetsterapeuter lyft flera andra fördelar eftersom aktiviteterna tränar motoriken hos patienterna, som också blir mer aktiva.

Digital version nästa

En digital version är under utveckling, där samtalen kan skrivas in och sparas för framtiden. I den analoga versionen – som släpps på marknaden i juni – är den stora tygboken ihoprullad och kan enkelt fästas på sänggaveln. Den är testad på sjukhem i Umeå, Stockholm, Lund och Ystad. Palliativ vård är bolagets första kundgrupp, men i ett andra steg ska försäljningen breddas till äldrevård och vanlig barnsjukvård.

– Min största utmaning är att komma ut med produkten på marknaden. Jag fick tips om att söka in till Medeons inkubator. Här är väldigt roligt och lärorikt, och jag har fått fantastiskt bra hjälp av Medeons affärsutvecklare, fortsätter Stina Wessman.

Stina Wessman har tidigare jobbat som designer på forskningsinstitutet RISE samt som lektor på Konstfack i Stockholm och som gästlärare vid Malmö universitet.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager