Medeon Blogg

BTB Emulsions tar in en partner för att öka försäljningen

Medeonbolaget BTB Emulsions har skrivit avtal med franska Bertin Instruments, en global instrumentdistributör, för att öka försäljningen av sina kit som används för att standardisera tillverkningen av små mängder av vaccinkomponenter inför djurförsök. I framtidsplanen finns att även anpassa produkten till humanläkemedel.

BTB Emulsions har ett tiotal kunder. Bland dem finns erkända akademiska forskningsgrupper vid Karolinska Institutet i Stockholm och Oxford University i Storbritannien samt kontraktsforskningsföretag.

– Våra första kunder finns inom läkemedelsforskningen i de stadier då djurförsök används för att studera hur substanser som utvecklas för att bli läkemedel påverkar kroppen, säger Thomas Bäckström, vd och grundare av bolaget.

Standardiserad
Emulsioner behövs i vacciner för att förstärka vaccinernas effekt. BTB Emulsions har sökt patent på sin innovativa teknik som innebär att vattenlösning blandas med olja på ett standardiserat vis till en stabil emulsion och portioneras upp i exakta doser i sprutor.

I dag bereds emulsionerna oftast för hand genom att oljan och vattenlösningen, där läkemedelssubstansen finns, blandas genom att trycka blandningen fram och tillbaka mellan två sprutor. Förfarandet kan ge stor variation på både kvalitet och volym, beroende på vem som blandar, vilket påverkar studierna. Det är också risk för förslitningsskador i händerna.

Bolaget säljer ett kit med engångsmaterial, som sedan blandas med kundens egen olja och vattenlösning i en homogenisator till en emulsion.

BTB Emulsions har nu sålt 500 kit till Bertin Instruments, där säljare är redo att ge sig ut och demonstrera produkten för nya kunder så snart pandemin tillåter. Målet är att få intäkter och kunna anställa personal.

Sidoprojekt
Egentligen baseras verksamheten i BTB Emulsions på ett sidoprojekt. Thomas Bäckström startade sitt första bolag BTB Pharma kring utvecklingen av avancerade läkemedel, vacciner mot autoimmuna sjukdomar. Han har sedan tidigare en lång forskningskarriär inom området. Det var i samband med att han planerade djurstudier som han utvecklade sin metod för tillverkning av emulsioner.

– Nu har jag ändat min ursprungliga strategi för BTB Pharma eftersom jag har kommit så långt i kommersialiseringen av min emulgeringsprodukt. Istället för att hitta extern finansiering för att utveckla mina läkemedel, hoppas jag nu på att tidiga intäkter i BTB Emulsions ska finansiera min utveckling av läkemedel i BTB Pharma, säger Thomas Bäckström.

En nyckelbricka i spelet har varit att ta in en delägare i BTB Emulsions, Lars Lundin med egna plasttillverkningsbolaget Polymartin, som har bidragit genom att utveckla en robotiserad, effektiv produktionsprocess av engångsmaterialet som sänker tillverkningskostnaderna.

Nya laboratorier
– Något jag ser fram emot väldigt mycket är att Medeons nya laboratorier ska bli färdiga. Jag har fått ge mina synpunkter om hur de ska utrustas för att möta mina och de andra inkubatorbolagens behov, säger han.

Thomas Bäckström har i BTB Emulsions även diskussioner med Bertin Instruments som är intresserade av att få emulgeringsprodukten godkänd som ingrediens i vacciner till människor. Då krävs en CE-märkning av engångsutrustningen ihop med homogenisatorn.

– Med en applikation som exempelvis vaccination mot cancer hos människor skulle marknaden bli riktigt intressant, säger han.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager