Medeonföretag

Biodistra AB

Biodistra AB is a part of Swedencare AB.

KONTAKT
E info@biodistra.com
W www.biodistra.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager