Medeonföretag

Akutsyster (Alumni)

Vill du ha hembesök samma dag av en leg. sjuksköterska?

Tycker du att det är svårt att få en tid hos vårdcentralen?

Skulle du vilja ringa till en sjuksköterska som tar din oro på allvar?

Vi erbjuder akuta hembesök med en personlig konsultation av legitimerade sjuksköterskor med gedigen erfarenhet. Vi sitter ner tillsammans med dig så att du i lugn och ro får beskriva ditt bekymmer. Därefter blir du undersökt så att vi kan göra en adekvat bedömning av ditt tillstånd.

ADRESS
Akutsyster
Engelbrektsgatan 12
211 33 Malmö

KONTAKT
Telefon: 0704-21 24 46
E-post: info@akutsyster.se

Webbsida: https://www.akutsyster.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager