Medeondagen 2012

Medeondagen 2012

Medeondagen 2012 (9)
Medeondagen 2012 (10)
Medeondagen 2012 (7)
Medeondagen 2012 (3)
Medeondagen 2012 (4)
Medeondagen 2012 (15)
Medeondagen 2012 (17)
Medeondagen 2012 (22)
Medeondagen 2012 (25)
Medeondagen 2012 (30)
Medeondagen 2012 (28)
Medeondagen 2012 (37)
Medeondagen 2012 (46)
Medeondagen 2012 (49)
Medeondagen 2012 (52)
Medeondagen 2012 (44)
Medeondagen 2012 (43)
Medeondagen 2012 (41)
Medeondagen 2012 (40)
Medeondagen 2012 (51)
Medeondagen 2012 (19)
Medeondagen 2012 (6)
Medeondagen 2012 (9)
Medeondagen 2012 (10)
Medeondagen 2012 (7)
Medeondagen 2012 (3)
Medeondagen 2012 (4)
Medeondagen 2012 (15)
Medeondagen 2012 (17)
Medeondagen 2012 (22)
Medeondagen 2012 (25)
Medeondagen 2012 (30)
Medeondagen 2012 (28)
Medeondagen 2012 (37)
Medeondagen 2012 (46)
Medeondagen 2012 (49)
Medeondagen 2012 (52)
Medeondagen 2012 (44)
Medeondagen 2012 (43)
Medeondagen 2012 (41)
Medeondagen 2012 (40)
Medeondagen 2012 (51)
Medeondagen 2012 (19)
Medeondagen 2012 (6)

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager