Fler och bättre förebyggande hälsoåtgärder kan spara miljarder

Livsstilsrelaterade sjukdomar kostar samhället miljardbelopp varje år. Under perioden 2011–2021 uppgick den årliga samhällsekonomiska kostnaden för rökning, övervikt och fetma, otillräcklig fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion till mellan 40 och 55 miljarder kronor. Det visar den nya SNS-rapporten Preventionens betydelse för finansieringen av framtidens välfärd. Det finns emellertid goda möjligheter att förbättra folkhälsan genom förebyggande åtgärder. Mötet inleds med att professor Kristian Bolin presenterar rapporten, därefter följer ett panelsamtal om policyförslagen. Varmt välkommen! SNS Skåne

Från datum: 2024-04-05

Till datum: 2024-04-05

Namn Philip Tönning

Telefon 0791065610

E-post Philip.Tonning@aspekta.se

Adress till evenemanget: Datum: Fredag 5 april 2024, 12:00–13:30 Plats: Stadshuset i Malmö stad, August Palms plats 1 (lokal Stortorget).

Webbplats för evenemanget: https://www.sns.se/artiklar/sns-skane-fler-och-battre-forebyggande-halsoatgarder-kan-spara-miljarder/

Pris: Kostnadsfritt

Arrangör: SNS Skåne

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager