Från datum: 2022-04-28

Till datum: 2022-04-28

Webbplats för evenemanget: https://connectsverige.se/event/life-science-pitch-day-2022-campaign_id70108000000n970AAA/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager