Medeonföretag

A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics är ett världsomspännande hälsovårdsföretag med fokus på diabetes, hematologi, klinisk kemi, urinanalys och immunologi. Nordenkontoret är beläget på Medeon Science Park i Malmö och ingår i Menarinikoncernen som är Italiens största internationella farmaceutiska bolag och marknadsledande i Sydeuropa.

ADRESS
A. Menarini Diagnostics Nordic Countries
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Johan Vikner, CEO 
T +46 40 32 12 70
E jvikner@menarinidiagnostics.se
W www.menarinidiagnostics.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager