MEDEON 35+ ÅR OKTOBER FEST

Vi vill den här dagen uppmärksamma att Medeon fyller 35+ år och "hoppas" kunna bjuda in till ett fysiskt firande med alla våra verksamheter och omvärld. Separat inbjudan kommer skickas ut framöver. Vi förljer FHMs rekommendationer.

Från datum: 2021-10-20

Till datum: 2021-10-20

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager