En eftermiddag i företagandets namn

Vad kan ESC-festen få för betydelse för Malmös näringsliv? Och vad kan en riksdagsledamot rent konkret göra från Helgeandsholmen för att stimulera företagandet i rikets tredje största stad?” Föreningen Idrott För handikappade berättar om hur de kan hjälpa er som företag samt Maskrosbarn berättar om sin verksamhet

Från datum: 2023-11-15

Till datum: 2023-11-15

Namn Joacim Mårtensson

Telefon 0733932300

E-post info@mittimalmo.se

Adress till evenemanget: Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) Pildammsvägen 26

Webbplats för evenemanget: https://mittimalmo.se/events/en-eftermiddag-i-foretagandets-namn/

Pris: Gratis

Arrangör: Företagsgruppen Mitt i Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager