Medeonföretag

Brillianze Sweden

RolloGuard minskar risken för allvarliga fallolyckor med rollatorer och är den första riktiga innovationen på över 30 år inom rollatorindustrin och utgör en mycket viktig milstolpe.

KONTAKT
Patrik Zander, CEO
T +46 40 300549
brillianze.com/rolloguard

ADRESS
Verkstadsgatan 4
233 51 Svedala

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager